Här länkas till väderinstitut som redovisar eller prognosticerar vädervariabler som på ett eller annat sätt påverkar arters förekomst på Holmöarna, Norra Kvarken.

Kustobsar (SMHI)Sjörapport (SMHI)
Väderprognos (SMHI)Vattenstånd (SMHI)
Vind (Allmetsat)Vind (windy.com)
Isläget – översikt (FMI)Isläget – PDF (SMHI/FMI)
Valsörarna (FMI)Kristinestad (FMI)
Hangö (FMI)Limingo (FMI)
Termik * Arktis – snö och isläge (FMI)
Inkluderar flera finska platser vars väder påverkar termiksträckande tranor och fjällvråkar och arktiska sjöfåglar, vadare och måsfåglar. * Källa: stefan.l[at]skyltdirect.se
Västerbottens första stäppörn, Aquila nipalensis, åtnjöt god termik då den passerade Nördbyn, Holmön 20.6 2018. Foto: Per Hansson