Taxonomi utifrån Artfakta
[Efter varje taxonomisk nivå anges antal taxa rapporterade sedan Carl von Linné 1734 passerade på ömse sidor om Kvarken . Inom parentes datum för senaste uppdatering.

Ryggradslösa djur (Evertebrata) 1621 (2021-11-10)

Svampdjur (Porifera) – 2

Nässeldjur (Cnidaria) – 3

Plattmaskar (Platyhelminthes) – 1

Ringmaskar (Annelida) – 3

Blötdjur (Mollusca) – 33 (2021-11-10)

Mossdjur (Bryozoa) – 1

Leddjur (Arthropoda) – 1 489 (2021-11-10)

   Mångfotingar (Myriapoda) – 7

   Insekter (Hexapoda) – 1 334

       Urinsekter (Entognatha/Collembola) – 5

       Egentliga insekter (Insecta) – 1 329

           Dagsländor (Ephemeroptera) – 6

           Trollsländor (Odonata) – 23

           Kackerlackor (Blattodea) – 1

           Bäcksländor (Plecoptera) – 1

           Tvestjärtar (Dermaptera) – 1

           Hopprätvingar (Orthoptera) – 16

           Halvvingar (Hemiptera) – 130
               Skinnbaggar (Heteroptera) – 90
                     Växtsugare (Homoptera) – 40
                         Växtlöss (Sternorrhyncha) – 14
                         Stritar (Auchenorrhyncha) – 26

           Tripsar (Thysanoptera) – 1

           Stövsländor (Psocoptera) – 10

           Djurlöss (Phthiraptera) – 1

         Skalbaggar (Coleoptera) – 177

          Vridvingar (Strepsiptera) – 0

         Vattennätvingar (Megaloptera) – 1

         Halssländor (Raphidioptera) – 2

         Nätvingar (Neuroptera) – 13

         Steklar (Hymenoptera) – 183

         Nattsländor (Trichoptera) – 19

         Fjärilar (Lepidoptera) – 446

         Loppor (Siphonaptera) – 0

         Näbbsländor (Mecoptera) – 0

         Tvåvingar (Diptera) –298

              Myggor (Nematocera) – 68

              Flugor (Brachycera) – 229

Kräftdjur (Crustacea) – 10

Palpkäkar (Chelicerata) – 127

    Spindeldjur (Arachnida) – 127

         Spindlar (Araneae) – 110

         Lockespindlar (Opiliones) – 5

         Klokrypare (Pseudoscorpiones) – 2

         Kvalster Acari) – 10

Skapad 2021-02-10 uppdaterad 2021-11-10