Taxonomi i huvudsak enligt Artfakta. Efter varje taxonomisk grupp återges antal, inom arkipelagen, påträffade taxa  – skapad 2021-02-17 (och uppdaterad enl. datum inom parentes för resp. taxonomisk grupp.)

Egentliga växter (Plantae) – 774 (3.11 2021) – Artupptäckterna visat grafiskt

  Rödalger m. fl. (Biliphyta) – 6 (3.11 2021)

  Gröna växter (Viridiplantae) – 734 (3.11 2021)

    Streptophyta – 711

      Landväxter (Embryophyta) – 700

        Bladmossor (Bryophyta) – 102

        Nålfruktsmossor Anthocerotophyta) – 0

        Levermossor (Marchantiophyta) – 19

        Kärlväxter (Tracheophyta) – 579

            Lummerväxter (Lycophytina) – 12

             Eufyllofyter (Euphyllophytina) – 567

                 Kryptogamer (Monilophytae) – 20

                 Fröväxter (Spermatophytae) – 547

                     Blomväxter (Angiospermae) – 536

                         Enhjärtbladiga (Liliopsida) – 154

                            Sparrisordningen (Asparagales) – 16

                            Liljeordningen (Liliales) – 4

                            Svaltingordningen (Alismatales) – 23

                            Gräsordningen (Poales) – 111

                         Tvåhjärtbladiga Magnoliopsida) – 382

                            Särvordningen (Ceratophyllales) – 0

                            Näckrosordningen (Nymphaeales) – 3

                            Nejlikordningen (Caryophyllales) – 51

                            Ranunkelordningen (Ranunculales) – 17

                            Stenbräckeordningen (Saxifragales) – 11

                            Bokordningen (Fagales) – 11

                            Rosordningen (Rosales) – 43

                            Ärtordningen (Fabales) – 10

                            Kålordningen (Brassicales) – 23

                            Harsyreordningen (Oxalidales) – 1

                            Näveordningen (Geraniales) – 2

                             Malpigiaordningen (Malpighiales) – 27

                             Kinesträdordningen (Sapindales) – 1

                             Malvaordningen (Malvales) – 1

                             Myrtenordningen (Myrtales) – 4

                             Kornellordningen (Cornales) – 1

                             Ljungordningen (Ericales) – 28

                             Gentianaordningen (Gentianales) – 10

                             Potatisordningen (Solanales) – 1

                             Plisterordningen (Lamiales) – 54

                             Araliaordningen (Apiales) – 10

                             Väddordningen (Dipsacales) – 7

                              Asterordningen (Asterales) – 56

                              Vinordningen (Vitales) – 1

                              Benvedsordningen (Celastrales) – 1

                              Förgätmigejordningen (Boraginales) – 8

                     Nakenfröiga växter (Gymnospermae) – 11

      Kransalger (Charophyta) – 11

    Grönalger (Chlorophyta) – 18

[Skapad 2021-02-17 och senast ändrad 2021-11-03]