Färska observationer inom arkipelagen (Källa: Artportalen)
Senaste månadens rapporter 
Artfotografier sedan föreningens start
Hela artlistan i systematisk ordning
Fyndplatser för samtliga taxa per organismgrupp
(Källa: Artfaktas fyndkartor)

SAMTLIGA TAXA t.o.m 4.11 2021

Egentliga växter (Plantae)
(fördelat på ordningar)
Kärlväxter (Tracheophyta)
Mossor (Bryophyta s. lat.)
Lavar (Licenes) t.o.m 4.11 2021Svampar (Fungi s. str.)
Alger (Algea)Ryggradslösa djur (Evertebrata) t.o.m 4.11 2021
Se detaljerad taxonomi
Fåglar (Aves)Grod- och kräldjur (Amphibia / Reptilia)
Andra däggdjur (Mammalia)Fladdermöss (Chiroptera)
Fiskar (Pisces)

Vi uppskattar hjälp med artbestämning av följande fynd /
We appreciate your assistance to advance closer to correct taxa:

Kärlväxter (Tracheophyta)Mossor (Bryophyta s. lat.)
Lavar (Licenes)Svampar (Fungi s. str.)
Alger och mikroorganismer (Algea)Ryggradslösa djur (Evertebrata)

[Skapad 2021-02-01 och senast ändrad 2021-02-17]