Holmöarna ingår i Norra Kvarken, vars östra del är utpekad som Världsarv (tillsammans med Höga kusten mer än 80 km söderut). Samma biotoper som är utpekade på den flacka finska landhöjningskusten finns på Holmöarna bara 25 km från Valsörarna, med den skillnaden att det här dessutom finns betydligt äldre successioner. Holmöarnas högsta punkt, Strandberget nära kyrkan är drygt 26 m. ö. h. har minst 2 500 års succession att jämföra med Björkö-skärgårdens högsta punkt, Hallonback, mellan Norra och Södra Vallgrund, som är 20 m. ö. h. som har 2 000 års (eller fem århundraden) kortare succession. Enligt den senaste landhöjnings-formeln (Ekman 2017) steg Strandberget på norra Holmön upp ur havet ca 500 f. Kr. medan Hallonback på finska sidan gjorde detta först runt Kristi födelse.

Urbergshäll ute till havs


Foto: Per Hansson.
Slipad strandhäll – urberg i dagen…

… med t. ex. Sveriges enda Candelariella arctica
Foto: Per Hansson.
Driftvallar av olika slag…

…t. ex. vass, säv, löv mm (ovan) eller alger (nedan)


Foto: Per Hansson.
…skapande frodig vegetation…… som t. ex. strandmålla.

Foto: Per Hansson.
Spruckna strandklippor med lodväggar
Foto: Per Hansson.
Strand med sand

Foto: Per Hansson.
Strand med grus/småsten
Strand – småblockig

Havtorn är en karaktärsart. Foto: Per Hansson.
Strand med drivved…

… såväl klen som grövre…

…nyanländ som flera decennier gammal…
Foto: Per Hansson.
Strand – storblockig
Strand med fågeltopp…

…sedd från havet

Foto: Per Hansson.
Strandäng – storblockig
Strandäng – småblockig
Stor strandäng med rik flora. Foto: Per Hansson.
Strandäng – finkornig
Foto: Per Hansson.
Lövsumpskog vid bäckutloppFoto: Per Hansson.
Strandnära klapperfält

Foto: Per Hansson.
Stora hedmarker

Foto: Per Hansson.
Kustbjörkskog…

… med t. ex. tretåig hackspett

Foto: Per Hansson.
Kustaspklon…

… med t. ex. lunglav
Foto: Per Hansson.
KlibbalbårdFoto: Per Hansson.
Tallkusturskog

Foto: Per Hansson.
Grankusturskog rik på död ved…

…och stora flyttblock
Denna bild har ett alt-attribut som är tomt. Dess filnamn är 20180611_141037-2_LI-768x1024.jpg
Foto: Per Hansson.
Se exempel på förekommande arter i äldsta gransuccessionen
Mulmsälg i grankusturskog

Inom SMTP fångades här insekter. Foto: Per Hansson.
Extensivt skötta odlingsmarker på fd sandig havsbotten

Foto: Per Hansson.

Exponeringsanalys

För att möjliggöra framtida analyser av arters spridningsvägar redovisas nedan arkipelagens kuststräckor utifrån vilket väderstreck de är exponerade.

Påträffande arter längs stränder och i kustnära vatten med olika exposition:

VästexponeradÖstexponerad
Stora Fjärderägg
Västra HolmönÖstra Holmön
Västra ÄngesönÖstra Ängesön
Västra GrossgrundenÖstra Grossgrunden
Västra HolmögaddÖstra Holmögadd
VÄST TOTALT VÄST totalt inkl. inlandÖST TOTALT ÖST
ÖST kärlväxter

[Skapad 2021-02-11 och senast ändrad 2021-02-16]