Holmöarnas Artsällskap har ännu inte tillgång till båt, varför vi endast översiktligt kan beröra de marina miljöerna.

Denna sida uppdateras allteftersom fler habitat fotograferats.

Öppet brackvattenhav…

Foto: Per Hansson.
Drygt 20 m djup bräckt havsmiljö

Foto: Per Hansson.
Kobbar ute till havs…

…besöks ofta av vikare:

Foto: Per Hansson.
Sydexponerade grunda havsvikar –
– samlar upp smaltång

Foto: Per Hansson.

Skapad 2021-02-11 och senast ändrad 2021-02-11.