Sjösuccessionen är speciell i Kvarken på grund av den kraftiga landhöjningen.

Det börjar med en havsvik med brackvatten…

Foto: Per Hansson.
… som ofta är grund och näringsrik

Foto: Per Hansson.
… som övergår i en flada

Foto: Per Hansson.
… med allt smalare havsförbindelse

Foto: Per Hansson.
Fladan övergår till en glo

Foto: Per Hansson.
… som får in havsvatten endast vid högvatten

Foto: Per Hansson.
Helt avsnörd – glosjö

Foto: Per Hansson.
Glosjön omges av myrmarker…

… med tall/skvattram i kanterFoto: Per Hansson.

[Skapad 2021-02-11 och senast ändrad 2021-02-15]