Här presenteras inom kort föreningen som bildades 1.8 2020. Tills vidare hänvisas till våra stadgar. 

Strandäng på Antögern, Holmön med Norra Kvarken i fonden. Foto: Per Hansson.

Efter upptäckten av Sveriges första högarktiska skorplav Candelariella arctica förlade Svensk Lichenologisk Förening en artrik tredagarsexkursion 13-15.9 2019 som toppades med förevisning av den arktiska höjdpunkten. Foto: Per Hansson.